Активен въглен от кокосови черупки

Колоновиден активен въглен от кокосови черупки, произведен с помощта на материали за карбонизиране на кокосови черупки, е активен въглен от висок клас, използван главно за пречистване, обезцветяване, дехлориране и дезодориране на питейна вода, пречистена вода, пивоварна, напитки и промишлени отпадъчни води.

View as