Фирмени новини

Можете ли да направите активен въглен от въглища?

2023-08-25

Да, активен въглен може да се направи от въглища. Въглищата са често срещана въглеродна суровина, която може да се превърне в активен въглен с пореста структура и отлична адсорбционна производителност при подходящи условия. По-долу обсъждаме подробно процеса на производство на активен въглен от въглища и основните стъпки, които се включват.

 

 Можете ли да направите активен въглен от въглища?

 

1. Процес на преобразуване на въглища

 

Приготвянето на активен въглен започва с избора на подходящ вид въглища. Въглищата могат да бъдат разделени на различни класове, включително антрацит, битуминозни въглища и лигнит и т.н. Сред тях антрацитът и битуминозните въглища обикновено се използват за приготвяне на активен въглен поради относително високото им съдържание на въглерод.

 

Процесът на приготвяне на активен въглен е разделен основно на две ключови стъпки:

 

2. Карбонизация: Това е процес на нагряване на въглища в среда с недостиг на кислород, за да се отстранят невъглеродните компоненти. При висока температура летливите вещества и газове във въглищата ще бъдат освободени, оставяйки след себе си въглеродно вещество, продуктът на карбонизацията. Карбонизираният материал е по-чист и има по-високо съдържание на въглерод от оригиналните въглища.

 

3. Активиране: Карбонизиращият продукт допълнително ще увеличи своята повърхностна площ и порьозност по време на процеса на активиране. Има два основни метода на активиране: физическо активиране и химическо активиране. Физическото активиране включва използването на газове (като въглероден диоксид, азот) или пара за разширяване на структурата на порите на въглерода чрез висока температура и налягане. Химическото активиране включва използването на химически агенти, като калиев хидроксид или фосфорна киселина, за увеличаване на адсорбционните свойства на активния въглен.

 

4. Поле за приложение

 

Чрез приготвянето на активен въглен от въглища, той може да се използва в много области:

 

1). Пречистване на водата: Активният въглен, приготвен от въглища, може да премахне органични вещества, пигменти, миризми и т.н. при пречистване на водата, като по този начин подобрява качеството на водата.

 

2).  Адсорбция на газ: Активният въглен, приготвен от въглища, може да премахне вредните газове при пречистване на газ и да подобри качеството на въздуха.

 

3).  Индустриални приложения: Активният въглен може да се използва в промишлени процеси като обработка на отпадъчни газове, възстановяване на разтворители и метална катализа.

 

В заключение, получаването на активен въглен от въглища е осъществим и важен процес, който ни осигурява материал за ефективно отстраняване на замърсители. Чрез процеса на карбонизация и активиране въглищата могат да бъдат превърнати в активен въглен с висока повърхност и адсорбционни характеристики, който се използва широко в опазването на околната среда, пречистването на водата, пречистването на въздуха и други области. Този процес не само увеличава добавената стойност на въглищата, но също така осигурява полезен подход за използване на ресурсите за устойчиво развитие.