Фирмени новини

Как активният въглен филтрира водата

2023-10-08

Активният въглен е порест адсорбент, направен от въглеродни материали. Има висока адсорбционна производителност и се използва широко при обработка на вода, пречистване на въздуха и други области. И така, как активният въглен филтрира водата?

 

 Как активният въглен филтрира водата

 

1. Принцип на адсорбция на активния въглен

 

Принципът на адсорбция на активния въглен разчита главно на неговата пореста структура и огромна повърхност. В активния въглен има голям брой микропори. Размерът и разпределението на тези микропори са много подходящи и могат да адсорбират различни молекули и йони. Колкото по-голяма е повърхността на активния въглен, толкова по-силен е неговият адсорбционен капацитет. Когато водата преминава през активен въглен, вредните вещества и молекулите на миризмата в нея се адсорбират върху повърхността на активния въглен, като по този начин пречистват качеството на водата.

 

2. Процес на филтриране на водата с активен въглен

 

1). предварителна обработка

 

Преди активният въглен да може да филтрира водата, водата трябва да бъде предварително обработена. Целта на предварителната обработка е да се премахнат големи примеси и суспендирани твърди вещества от водата, за да се избегне запушването на филтъра с активен въглен. Предварителната обработка обикновено включва стъпки като утаяване, филтриране и флокулация.

 

2).  филтър

 

Предварително обработената вода влиза във филтъра с активен въглен и се филтрира през порите на активния въглен. По време на този процес вредните вещества и молекулите на миризмата във водата се адсорбират върху повърхността на активния въглен, докато чистата вода изтича през активния въглен.

 

3).  Почистете

 

Филтрите с активен въглен трябва да се почистват редовно, за да се премахнат примесите и замърсителите, адсорбирани върху повърхността на активния въглен. Честотата на почистване зависи от качеството на използваната вода и натоварването на филтъра. Обикновено се препоръчва почистване веднъж месечно.

 

3. Ефектът от филтриране на вода с активен въглен

 

Водата, филтрирана с активен въглен, може да премахне различни вредни вещества и миризми във водата, включително тежки метали, органични вещества, амонячен азот, цвят и др. Водата, обработена с филтъра с активен въглен, може да отговаря на националните изисквания за пиене Водните стандарти и е безвреден за човешкото здраве.

 

4. Предимства на филтъра с активен въглен

 

Висока ефективност: Филтърът с активен въглен може да премахне различни вредни вещества и миризми във водата, а ефектът на пречистване е забележителен.

 

Безопасност: Филтрите с активен въглен използват физически методи за пречистване без добавяне на химикали и са безвредни за човешкото тяло.

 

Защита на околната среда: Филтрите с активен въглен използват възобновяеми ресурси, могат да се използват повторно и са екологични.

 

Лесни за работа: Филтрите с активен въглен са много лесни за инсталиране и използване и лесни за поддръжка.

 

 Как активният въглен филтрира водата

 

Като цяло филтрирането на вода с активен въглен е ефективен метод за пречистване на водата, който може да премахне различни вредни вещества и миризми във водата и да подобри качеството на водата. Когато използвате филтри с активен въглен, трябва да обърнете внимание на редовното им почистване и поддръжка, за да осигурите нормалната им работа и експлоатационен живот. Тъй като изискванията на хората към качеството на водата продължават да нарастват, филтрите с активен въглен ще играят по-важна роля в бъдещото поле за пречистване на водата.