Фирмени новини

Какво премахва активният въглен от водата

2023-09-04

Активният въглен се използва широко в областта на пречистването на водата и може ефективно да отстрани различни замърсители и нежелани химикали във водата. По-долу са основните приложения на активен въглен за отстраняване на обичайните замърсители във водата:

 

 Какво премахва активният въглен от водата

 

1. Остатъчен хлор и странични продукти от дезинфекцията: Активният въглен може да премахне остатъчния хлор и страничните продукти от дезинфекцията от водата, като хлорид, хлороформ (THM), хлороформ и др. Тези вещества често присъстват в дезинфекцираните чешмяна вода, а активният въглен ги отстранява от водата чрез физическа адсорбция, подобрявайки вкуса и мириса на водата.

 

2. Органична материя: Активният въглен има силен адсорбционен капацитет за органична материя, включително летливи органични съединения (ЛОС), пестициди, остатъци от лекарства, органични разтворители и нефтохимикали в промишлени отпадъчни води. Тези органични вещества могат да представляват заплаха за човешкото здраве и активният въглен може ефективно да ги отстрани и да подобри качеството на водата.

 

3. Йони на тежки метали: Активният въглен също има силен адсорбционен капацитет за йони на тежки метали (като олово, живак, кадмий, хром и др. ). Чрез механизмите на физическа адсорбция и химическа адсорбция, активният въглен може да улови йони на тежки метали във водата и да намали потенциалната вреда за човешкото здраве.

 

4. Суспендирани твърди частици и мътност: Активният въглен може да премахне суспендираните твърди частици и мътността във водата, правейки водата чиста и прозрачна. Суспендираната материя се състои главно от твърди частици или микроорганизми. Активният въглен може ефективно да премахне тези малки частици чрез пореста структура и повърхностна адсорбция, подобрявайки качеството и външния вид на водата.

 

5. Миризма в питейната вода: Активният въглен може да абсорбира и премахва веществата с миризми във водата, като сероводород, фенол, формалдехид и др. Тези миризми могат да идват от подпочвените води в чешмяната вода или химикали при обработката процес. Използването на активен въглен може да премахне тези миризми и да осигури по-прясна питейна вода.

 

6. Високомолекулна органична материя: Активният въглен може да отстрани високомолекулна органична материя във водата, като водорасли, суспендирани организми, колоиди, протеини и др. Тези вещества често водят до мътна вода и високо съдържание на хранителни соли . Използването на активен въглен може ефективно да пречисти водата и да подобри качеството на водата.

 

Накратко, активният въглен може да отстрани различни замърсители като остатъчен хлор, странични продукти от дезинфекция, органична материя, йони на тежки метали, суспендирани твърди вещества, миризми и високомолекулна органична материя при пречистване на водата. Неговият висок адсорбционен капацитет и селективност го правят важен агент за пречистване на водата за осигуряване на чиста, бистра и безопасна питейна вода.